Desítka pro domácí

Komise

Kontrolní a smírčí komise DPD

Komise je dle stanov kontrolním a rozhodčím orgánem hnutí. Rozhoduje o sporech uvnitř DPD, kontroluje dodržování stanov a vnistrostranických předpisů, dodržování politického programu a schválených cílů DPD, přísluší jí kontrola nad hospodařením hnutí.

Předseda Smírčí a kontrolní komise

Mgr. Lukáš Vala

 

Členové Smírčí a kontrolní komise

Jan Pustina

Zpět