Desítka pro domácí

Výbor

Šestičlenný výbor je zejména odpovědný za řádné hospodaření hnutí, přijímá operativní rozhodnutí a stanoviska. Rozhodnutí výboru je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů.

Předseda

MgA. Jiří Vrba

 

Místopředseda

Martin Kurka

 

Výbor

MgA. Jiří Vrba

Martin Kurka

Mgr. Lukáš Vala

Svatoslav Baťa

Bc. Miroslav Pomikal

 

 

Zpět