Desítka pro domácí

Desítka pro domácí

Výbor

Šestičlenný výbor je zejména odpovědný za řádné hospodaření hnutí, přijímá operativní rozhodnutí a stanoviska. Rozhodnutí výboru je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů.Komise

Komise je dle stanov kontrolním a rozhodčím orgánem hnutí. Rozhoduje o sporech uvnitř DPD, kontroluje dodržování stanov a vnistrostranických předpisů, dodržování politického programu a schválených cílů DPD, přísluší jí kontrola nad hospodařením hnutí.Stanovy

Hnutí se bude ve své činnosti zasazovat a bude prosazovat respektování a realizaci konkrétních přání a požadavků občanů Prahy 10 v oblasti života ve svém okolí, s důrazem na podporu zeleně a celkové péče o prostředí pro život na Praze 10.