Desítka pro domácí

Ďolíček – rok od voleb

Stadion Ďolíček a jeho okolí je jednou z priorit Desítky pro domácí po celou dobu její existence. Od posledních voleb na podzim 2018, kdy byl člen DPD Václav Vlček zvolen na kandidátce koalice Vlasta do Zastupitelstva městské části Praha 10, došlo hned k několika koordinačním schůzkám mezi zástupci klubu, městské části i hlavního města.

Zástupci klubu považují stav stadionu za dlouhodobě neudržitelný a jeho rekonstrukci za nezbytnou. Přestavba by dle jejich představ měla postupovat etapovitě, s cílem naplnit kritéria kategorie 4 dle manuálu UEFA, tedy tak, aby byl stadion způsobilý i pro evropské soutěže.

Rada městské části Praha 10, v čele se starostkou Renatou Chmelovou, se pak 3. 12. 2019 vyjádřila následovně:

„Další významnou plochou vymezeného území je samotný stadion Bohemians Praha 1905 a jeho přilehlé okolí. Existenci stadionu v tomto místě MČ Praha 10 plně respektuje a jeho revitalizaci vedoucí ke zkulturnění přilehlých veřejných prostranství (Vršovická ulice, Dannerův park apod.) podporuje. Pro představu možného rozvoje stadionu nechala MČ Praha 10 v minulosti zpracovat objemovou studii rekonstrukce stadionu (vizualizace objemové studie proveditelnosti rekonstrukce fotbalového stadionu Bohemians je přílohou č. 5 tohoto materiálu).“

Celý materiál včetně zmíněné studie je dostupný zde.

Majitelem stadionu i vedlejšího pozemku (škvárového parkoviště) je ovšem Hlavní město Praha. Vít Šimral, radní pro sport a mimo jiné i obyvatel Vršovic, je rekonstrukci Ďolíčku nakloněn a dokonce slíbil v roce 2020 vyhlásit veřejnou architektonickou soutěž. Doufejme, že se do soutěže přihlásí i legenda sportovních staveb, autor dnešní hlavní tribuny Ďolíčku a zpracovatel (z našeho pohledu nejpovedenější) studie případné rekonstrukce stadionu - pan profesor Arnošt Navrátil. I s ním se Václav Vlček, spolu s Martinem Kurkou (DPD, DFB, Bohemians) již osobně setkali. Pan architekt má stadion i klub stále ve značné oblibě a aktivně se o jejich další osud zajímá.

Okolnosti jsou tedy rok od voleb Ďolíčku nakloněny. Politici i odborníci se shodují na potřebě rekonstrukce. Hlavním motorem změn však vždy byli zelenobílí fanoušci, pro něž je nově vytvořen webový portál www.dolicek.com. Zde budou zástupci fanoušků pravidelně informovat o dalším postupu v této věci. Doufejme, že první výsledky se dostaví co nejdříve! V Desítce pro domácí pro to děláme maximum.

Zpět